SQL’de SELECT Komutu

Bu dersimizde SQL’deki en temel deyimlerden biri olan SELECT deyimini öğreneceğiz. SELECT deyimi veritabanındaki bir veya birden fazla tablodan veri almak için kullanılır. Örneğin web sitemizde veritabanında bulunan herhangi bir bilgiyi (mesela bir üyenin detaylı bilgilerini) sayfada göstermek istersek, ilgili tablo(lar)daki verileri SELECT deyimi ile alırız. Bu işleme sorgulama denir. Bu derste aşağıdaki örnek tabloyu kullanacağız:

tablo: personel

ID isim bolum dtarihi dyeri maas
24 Aylin Demiray Muhasebe 1982 Niğde 1100
42 Mehmet Eroğlu Bilgi İşlem 1977 Ankara 1450
54 Selim Kaya Bilgi İşlem 1965 Konya 1400
61 Sevda Gökalp Arşiv 1980 İstanbul 1300

Not: Tablodaki ID alanı birincil anahtar, ID, dtarihi ve maas alanları sayısal, diğerleri metin tiptedir. Ayrıca normal şartlarda bolum ve dyeri alanlarında ilişki kurulması gerekir. Fakat burada konuyu basit tutmak amacıyla bilgiler bu şekilde kaydedilmiştir.

Yukarıdaki örnek tabloda bir firmanın personel bilgileri tutulmaktadır. Burada her bir personele özgü bir ID numarası, personelin adı, çalıştığı bölüm, doğum yeri, doğum tarihi ve maaş bilgileri saklanmaktadır. Bizim amacımız SELECT deyimini kullanarak bu tablodaki verilere ulaşmak.

Bu derste kullanacağımız SELECT deyiminin yapısı şu şekildedir:

SELECT [alanlar] FROM [tablo adı]

Bu formata göre alanlar kısmına veritabanındaki hangi alanları elde etmek istiyorsak onların isimlerini virgülle ayırarak yazarız. FROM’dan sonra ise tablonun adını yazmamız gerekiyor. Hemen bir örnekle açıklayalım:

SELECT isim, bolum, dtarihi FROM personel

Bu sorgu, personel tablosundaki isim, bölüm ve dtarihi alanlarındaki verileri getirir. Dolayısıyla bu sorgunun sonucunda şu verileri elde ederiz:

isim bolum dtarihi
Aylin Demiray Muhasebe 1982
Mehmet Eroğlu Bilgi İşlem 1977
Selim Kaya Bilgi İşlem 1965
Sevda Gökalp Arşiv 1980

Peki personel tablosundaki bütün alanlardaki verileri elde etmek istersek? Tabloda bulunan bütün alanları virgülle ayırarak yazabiliriz. Fakat bunun daha kolay bir yolu var:

SELECT * FROM personel

SELECT’ten sonra yazdığımız * ifadesi tabloda bulunan bütün alanları seçmemizi sağlar. Dolayısıyla bu sorgunun sonucunda tablodaki bütün verileri elde etmiş oluruz.

SQL dersleri diğer konularla devam edecek.

BENZER YAZILAR