SQL’de UPDATE Komutu

SQL dilinde UPDATE deyimi, veritabanında bulunan verileri değiştirmek-güncellemek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu derste UPDATE deyiminin kullanımıyla ilgili bazı örnekler yapacağız.

Önceki derslerde de olduğu gibi, bu derste de aşağıdaki örnek tablomuzu kullanacağız.

tablo: personel

ID isim bolum dtarihi dyeri maas
24 Aylin Demiray Muhasebe 1982 Niğde 1100
42 Mehmet Eroğlu Bilgi İşlem 1977 Ankara 1450
54 Selim Kaya Bilgi İşlem 1965 Konya 1400
61 Sevda Gökalp Arşiv 1980 İstanbul 1300

Not: Tablodaki ID alanı birincil anahtar, ID, dtarihi ve maas alanları sayısal, diğerleri metin tiptedir. Ayrıca normal şartlarda bolum ve dyeri alanlarında ilişki kurulması gerekir. Fakat burada konuyu basit tutmak amacıyla bilgiler bu şekilde kaydedilmiştir.

UPDATE deyiminin formatı şu şekildedir:

UPDATE [tablo adı] SET [yeni bilgiler] WHERE [şartlar]

Bu formata göre UPDATE deyiminden sonra hangi veritabanı tablosunda güncelleme yapmak istiyorsak o tablonun adını yazıyoruz. SET deyiminden sonra değiştirmek istediğimiz bilgileri giriyoruz. Son olarak WHERE ifadesinden sonra değiştirme işlemi yapacağımız kayıtlarla ilgili şartı veya şartları yazıyoruz. WHERE ifadesinin kullanımı zorunlu değildir, fakat WHERE kullanılmazsa bütün kayıtlar değiştirme işleminden etkilenecektir. Basit bir örnekle başlayalım:

UPDATE personel SET bolum='İdari'

Bu SQL komutu herhangi bir şart aramaksızın (WHERE deyimini kullanmadık), personel tablosunda bulunan kayıtların bölümünü İdari olarak değiştirir.

Başka bir örnekle devam edelim. Bu örnekte bölümü Bilgi İşlem olan kayıtlardaki Bilgi İşlem kısmını Veri Güvenliği olarak değiştirmek istiyoruz. Dolayısıyla komutumuz şu şekilde olacak:

UPDATE personel SET bolum='Veri Güvenliği' WHERE bolum='Bilgi İşlem'

Bu komuttan sonra tabloda, şartı sağlayan iki kayıt güncellenecek ve tablomuzun son hali şu şekilde olacaktır:

ID isim bolum dtarihi dyeri maas
24 Aylin Demiray Muhasebe 1982 Niğde 1100
42 Mehmet Eroğlu Veri Güvenliği 1977 Ankara 1450
54 Selim Kaya Veri Güvenliği 1965 Konya 1400
61 Sevda Gökalp Arşiv 1980 İstanbul 1300

Tablonun son halini kullanarak, başka bir örnekle devam ediyoruz:

UPDATE personel SET dtarihi=1978 AND dyeri='Kırıkkale' WHERE ID=42

Bu SQL komutunda AND kullanarak iki alanı güncelledik, sonuç olarak, ID’si 42 olan kayıtta dtarihi alanı 1978 ve dyeri alanı Kırıkkale olarak değişecektir:

ID isim bolum dtarihi dyeri maas
24 Aylin Demiray Muhasebe 1982 Niğde 1100
42 Mehmet Eroğlu Veri Güvenliği 1978 Kırıkkale 1450
54 Selim Kaya Veri Güvenliği 1965 Konya 1400
61 Sevda Gökalp Arşiv 1980 İstanbul 1300

Bu örnekte ise UPDATE deyiminin matematiksel olarak kullanımıyla ilgili bir örnek yapıyoruz:

UPDATE personel SET maas=maas+100 WHERE ID=61

ID numarası 61 olan personelin maaşını 100 arttırdık. Tablonun en son haline bakacak olursak:

ID isim bolum dtarihi dyeri maas
24 Aylin Demiray Muhasebe 1982 Niğde 1100
42 Mehmet Eroğlu Veri Güvenliği 1978 Kırıkkale 1450
54 Selim Kaya Veri Güvenliği 1965 Konya 1400
61 Sevda Gökalp Arşiv 1980 İstanbul 1400

Buradaki toplama işlemi gibi çıkarma, çarpma, bölme gibi işlemler de UPDATE deyimi ile birlikte yapılabilir. Bu kadar örnek yeterli olmuştur umarım. Faydalı olması dileğiyle.

BENZER YAZILAR