PHP’de Veritabanı İşlemleri

Bu derste PHP’de MySQL’e bağlanarak veritabanı işlemlerini nasıl gerçekleştirebileceğimizi göreceksiniz. Bu işlem toplam 4 adımda yapılıyor:

  1. MySQL’e bağlanma
  2. Veritabanını seçme
  3. SQL sorgusunu yapma
  4. Bağlantıyı kapatma

Örnek: Okul veritabanında bulunan ogrenci tablosundaki ID’si 22 olan kaydı silmek için aşağıdaki PHP kodunu kullanmalıyız.

// MySQL'e bağlanıyoruz. Sunucumuz localhost, kullanıcı adı root ve şifre boş
$baglanti = mysql_connect("localhost", "root", "");

// Okul veritabanı üzerinde çalışacağımız için bu veritabanını seçiyoruz
mysql_select_db("okul");

// SQL sorgumuzu yazıyoruz
mysql_query("DELETE FROM ogrenci WHERE ID=22");

// Son olarak bağlantımızı kapatıyoruz
mysql_close($baglanti);
?>

Bu yapı diğer tüm işlemlerde de geçerli. Mesela kayıt eklerken ya da güncellerken de aynı yapıyı kullanıyoruz. Sadece mysql_query fonksiyonunda belirttiğimiz SQL cümlesini değiştirmemiz gerekiyor. SELECT’li sorgularda ise yine aynı yapı kullanılıyor olmasına rağmen, çekilen bilgiler ekranda gösterilmek istendiğinde while döngüsü kullanmamız gerekiyor:


// MySQL'e bağlanıyoruz. Sunucumuz localhost, kullanıcı adı root ve şifre boş
$baglanti = mysql_connect("localhost", "root", "");

// Okul veritabanı üzerinde çalışacağımız için bu veritabanını seçiyoruz
mysql_select_db("okul");

// SQL sorgumuzu yazıyoruz
$sorgu = mysql_query("SELECT * FROM sinif");

// Sorgu sonucu elde edilen bilgilerden ogretmen alanını alt alta ekrana yazdırıyoruz
while ($sonuc=mysql_fetch_assoc($sorgu)) {
echo("$sonuc[ogretmen]<br/>");
}

// Son olarak bağlantımızı kapatıyoruz
mysql_close($baglanti);
?>

Yukarıdaki kodlarda okul veritabanına bağlanarak sinif tablosundaki tüm kayıtlar sorgulanıyor. Daha sonra while döngüsü yardımıyla çekilen bilgiler ekrana yazdırılıyor. Burada sadece ogretmen alanı ekrana yazdırılmış. Mesela sube adında bir alanı yazdırmak isteseydik, $sonuc[sube] ifadesini kullanmamız gerekecekti.

BENZER YAZILAR