Özgür YAMAN - Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

ASP.NET Dersleri

1.Ders: ASP.NET'e Giriş ve Temel Kavramlar

ASP.NET kategorisindeki ilk yazı ile karşınızdayım. İlk ders niteliğindeki bu yazıda,  ASP.NET ile ilgili temel kavramlara yer vermeye çalışacağım. Zamanla bu kategoriye yeni dersler ekleyeceğim. Düşündüğüm konular ise şu şekilde: Visual Studio & Visual Web Developer, Form Kontrolleri, Döngüler ve If Yapısı, Fonksiyonlar, Master Page, Doğrulama Kontrolleri (Validation Controls), SQL ve Veritabanı İşlemleri. Bu ilk derste öncelikle ASP.NET ile ilgili bazı temel özellikleri madde madde açıklayalım:

2.Ders: ASP.NET'te Basit Form Örnekleri

Bu derste, ASP.NET’in basit form kontrollerinden olan Label, Button ve TextBox kontrollerini kullanarak bazı basit örnekler yapmaya çalışacağız. Bu ders sonunda bu kontrollerin nasıl oluşturulduğunu ve bu kontrollerin özelliklerini kodla nasıl değiştirilebileceğini öğreneceksiniz.

3.Ders: Temel Visual Basic Bilgisi

ASP.NET Derslerinin 3.bölümünde ASP.NET kodlarını yazarken kullanacağımız dil olan Visual Basic ile ilgili temel bilgileri edineceğiz. Bu bilgiler arasında değişken oluşturma, dizi değişkenler, değişkenlere değer atama ve operatörler bulunuyor.

4.Ders: Visual Basic'te If Yapısı ve Döngüler

ASP.NET derslerinin bugünkü kısmında web programlamada önemli bir yere sahip olan If Yapısı ve Döngüler konusuna değiniyoruz. Visual Basic dilinde If komutunun, For Next, For Each, Do While ve Do Until komutlarının kullanımını örneklerle anlatmaya çalışacağım.

5.Ders: ASP.NET'te Matematik ve Metin İşlemleri

Bu derste, Visual Basic kullanarak bazı matematik ve metin işlemlerini yapacağız. Matematik fonksiyonlarından Sqrt, Round ve Abs fonksiyonlarını; metin fonksiyonlarından ise  Trim, ToUpper ve ToLower, SubString, Replace ve Length fonksiyonlarını örnekler eşliğinde öğrenmeye çalışacağız.

ASP.NET Dersleri 1.Quiz

ASP.NET Dersleri serisinin ilk 5 dersini tamamladıktan sonra şu ana kadarki öğrendiklerimizi test etmek amacıyla bir quiz hazırladım. Bu quizde döngüler dışındaki konulardan kendinizi test edebileceksiniz. İlerleyen derslerde yeni quizler de siteye eklenecektir. Herkese bol şans.

If Yapısı ve Döngülerle İlgili Örnekler

ASP.NET dersleri serisinin bu bölümünde daha öne anlatmış olduğum If Yapısı ve Döngüler konusuyla ilgili örnekler yapacağız. Bu sayede If-Else-End If yapısıyla ilgili ve For Next, For Each ve While döngüleriyle ilgili bilgilerinizi pekiştirmiş olacaksınız. Yazının sonunda konuyla ilgili uygulama yapabileceğiniz bazı alıştırma soruları da bulacaksınız. Şimdi ilk örnekle başlayalım.

If Yapısı ve Döngülerle İlgili Örnekler - 2

Daha önceki derste If yapısı ve döngülerle ilgili bazı örnekler yapmıştık. O dersteki örnekler biraz basit kalmış olabilir. Bu derste hem If yapısı ve döngülerle ilgili, hem de metin ve matematik fonksiyonlarını da işin içine katarak değişik örnekler yapmaya çalışacağız. İlk örnekle başlayalım:

6.Ders: ASP.NET'te Master Page Kullanımı

ASP.NET Dersleri serisinin 6.kısmında ASP.NET ile site yaparken oldukça işimize yarayan Master Page konusuna değineceğiz. Visual Studio'yu kullanarak, Master Page destekli basit bir ASP.NET sitesi oluşturacağız. Öncelikle Master Page kavramıyla ilgili temel bilgileri edinelim.

7.Ders: ASP.NET'te Form Doğrulama Bileşenleri (Form Validation)

Bu derste ASP.NET ile form doğrulama konusuna değiniyoruz. Form doğrulama; kullanıcının herhangi bir form elemanına bizim istediğimiz biçimde veri girmesini sağlamak için kullanılır. Örnek vermek gerekirse; kullanıcının doğum tarihi alanına geçersiz bir tarih yazmasını, gerekli bir alanı boş geçmesini, sayı yazacağı yerde metin yazmasını engellemek için bu kontrolleri kullanırız.

.