If Yapısı ve Döngülerle İlgili Örnekler

ASP.NET dersleri serisinin bu bölümünde daha öne anlatmış olduğum If Yapısı ve Döngüler konusuyla ilgili örnekler yapacağız. Bu sayede If-Else-End If yapısıyla ilgili ve For Next, For Each ve While döngüleriyle ilgili bilgilerinizi pekiştirmiş olacaksınız. Yazının sonunda konuyla ilgili uygulama yapabileceğiniz bazı alıştırma soruları da bulacaksınız. Şimdi ilk örnekle başlayalım.

Örnek – 1: 50 ile 100 arasında kaç adet çift sayı olduğunu bulunuz.

Çözüm:

Dim i, toplam As Integer

For i = 50 to 100
If(i Mod 2 = 0) Then
toplam = toplam + 1
End If
Next

Response.Write(toplam)

Örnek – 2: 50 ile 100 arasındaki çift sayıların toplamını bulunuz. (İlk soru ile arasındaki farka dikkat ettiniz mi?)

Çözüm:

Dim i, toplam As Integer

For i = 50 to 100
If(i Mod 2 = 0) Then
toplam = toplam + i
End If
Next

Response.Write(toplam)

Örnek – 3: Kullanıcının txtSayi ID’sine sahip olan metin kutusuna girdiği sayının faktöriyelini hesaplayınız.

Çözüm:

Dim sayi As Integer = txtSayi.Text
Dim faktoriyel As Integer = 1

For i = 2 to sayi
faktoriyel = faktoriyel * i
End If
Next

Response.Write(faktoriyel)

Not: Sorular eklenmeye devam edecek…

Alıştırma Soruları

  1. 2 ile 10 arasındaki tek sayıların karelerini ekrana yazdıran sayfayı oluşturunuz.
  2. Kullanıcıdan boy ve kilosunu alarak ideal kilosunu hesaplayıp, buna göre “Zayıfsınız”, “İdeal kilodasınız” veya “Kilolusunuz” şeklinde mesaj veren sayfayı oluşturunuz.
  3. Kullanıcının metin kutusuna girmiş olduğu bir metnin sesli harflerini çıkararak sonucu bulan sayfayı oluşturunuz.
  4. Elemanları 60, 90, 65, 85 olan sayilar adındaki dizi değişkeni oluşturarak, bu dizideki sayıların ortalamasını hesaplayınız.

BENZER YAZILAR