If Yapısı ve Döngülerle İlgili Örnekler – 2

Daha önceki derste If yapısı ve döngülerle ilgili bazı örnekler yapmıştık. O dersteki örnekler biraz basit kalmış olabilir. Bu derste hem If yapısı ve döngülerle ilgili, hem de metin ve matematik fonksiyonlarını da işin içine katarak değişik örnekler yapmaya çalışacağız. İlk örnekle başlayalım:

Örnek – 1: Bir cümlede kaç adet kelime olduğunu hesaplayınız.

Çözüm: Bir cümlede kaç tane kelime olduğunu boşluk sayısından çıkarabiliriz. Cümledeki kelime sayısı boşluk sayısından bir fazla olacaktır. O zaman boşluk sayısını bulmamız gerekiyor.


Dim cumle As String = "Örnek bir cümle."
Dim bosluk As Integer

For Each karakter In cumle
If (karakter = " ") Then
bosluk = bosluk + 1
End If
Next

Response.Write(bosluk + 1)

Örnek – 2: İki basamaklı bir sayıyı yazıya dönüştürme.

Çözüm: Bunun için onlar ve birler basamağındaki sayıları tutan iki dizi değişken oluşturarak, sayının birler ve onlar basamağını elde etmeliyiz.


Dim sayi As Integer = 17
Dim birler() As String = {"", "bir", "iki", "üç", "dört", "beş", "altı", "yedi", "sekiz", "dokuz"}
Dim onlar() As String = {"", "on", "yirmi", "otuz", "kırk", "elli", "altmış", "yetmiş", "seksen", "doksan"}

Dim birlerbasamak As Integer = sayi Mod 10
Dim onlarbasamak As Integer = (sayi - birlerbasamak) / 10

Response.Write(onlar(onlarbasamak) & birler(birlerbasamak))

Birler basamağını bulmak için sayının ona bölümünden kalanı elde ettik. Onlar basamağını bulmak için birler basamağını sayıdan çıkararak sonucu 10’a böldük. Çıkan değerlere göre dizinin değerini ekrana yazdırdık.

BENZER YAZILAR