Özgür YAMAN - Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

"UPDATE" ile Etiketlenen Yazılar

SQL'de UPDATE Komutu

SQL dilinde UPDATE deyimi, veritabanında bulunan verileri değiştirmek-güncellemek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu derste UPDATE deyiminin kullanımıyla ilgili bazı örnekler yapacağız.

1