Özgür YAMAN - Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

"INSERT INTO" ile Etiketlenen Yazılar

SQL'de INSERT INTO Komutu

SQL'de veritabanına kayıt eklemek için INSERT INTO deyimini kullanırız. Bu derste örnek bir tablo üzerinde INSERT INTO deyiminin kullanımıyla ilgili bazı örnekler yapacağız.

1