Özgür YAMAN - Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

"DELETE" ile Etiketlenen Yazılar

SQL'de Delete Komutu

DELETE deyimi, veritabanında bulunan bir tablodaki istenilen kayıtları silmek amacıyla kullanılan temel bir SQL deyimidir. Bu derste örnek bir tablo üzerinde DELETE deyiminin kullanımıyla ilgili bazı örnekler yapacağız.

1